Кооперативдик инновация, өркүндөтүүгө умтулуу

Металл минералдары үчүн магниттик сепаратор